OM OSS

Gävle företagarförenings ekonomiska förening bildades hösten 2021.


Föreningen har som mål att stärka samarbetet med de lokala företagarföreningarna, som bildats tillsammans med kommunens näringslivsavdelning i de olika geografiska verksamhetsområdena från Hedesunda i söder, Forsbacka i väst och till Norrsundet/Bergby i norr samt Gävle närområde.


Genom informationsspridning och informationsinhämtning från företag anslutna till föreningarna bidrar och underlättar vi det gemensamma arbetet såsom marknadsföring och information mellan företagare. 


Vi är en snabbt växande sammanhängande länk för Gävles alla företagarföreningar - vi driver frågor för medlemmarnas bästa!


Som medlem i någon av Gävles företagarföreningar har du genom oss möjlighet att påverka inom ditt  geografiska verksamhetsområde.


Gävle företagarföreningar möjliggör gemensam information om Gävles näringslivsklimat och håller dig uppdaterad om vad som händer i Gävles Näringsliv, men framförallt skapar vi tillfällen för dina nya affärskontakter.


Vad erbjuder vi?

  • Vi är språkrör och remissinstans till kommunen för gemensamma frågor.
  • Affärsnytta
  • Företagsutveckling
  • Relationsskapande kontakter

Varmt välkommen!Samverkan med Gävle kommuns Näringslivsavdelning och politiken

4 gånger per år träffas Företagarföreningarnas ordförande i samverkansmöten för planering av gememsamma aktiviteter. Men även för utveckling av föreningsarbetet tillsammans. Vi har näringslivsdialoger där vi lyfter medlemmars gemensamma frågor för dialog och svar.


Bollplank

Vi i styrelsen ställer självklart upp som bollplank i företagsfrågor, antingen som rådgivande eller som länk till rätt kontakt inom politik eller kommun. Vi är tillsammans med övriga ordföranden i lokala företagarföreningar referensgrupp. Till exempel bollplank för planerade och kommande aktiviteter inom Gävle kommuns Näringslivsprogram men även i flertalet andra råd, detta ser vi som en viktig roll.


Aktiviteter och event

  • Frukostmöten med intressanta gästföreläsare, här får du möjlighet att träffa kommunens politiker och tjänstepersoner.
    Se våra kommande evenemang!
  • Studiebesök
  • Festligheter
  • Företagarföreningsnappet för föreningars styrelsemedlemmar.

STYRELSEN