Mix Marknadsförening

Ordförande Malin Englund

tel kansli 073-785 58 05

e-post info@mixgavleborg.se

hemsida mixgavleborg.se

Tillsammans med Mix marknadsförening i Gävleborg har Gävle Företagarföreningar ett partnerskap där vi tillsammans stöttar alla våra medlemmar.