Samverkan är nyckeln till framgång!

Gävle Företagarföreningar

Varmt välkommen!


Gävle Företagarföreningar gör företagarens röst hörd i de dialoger vi har med politiker, kommunala tjänstepersoner och kommunens näringslivsavdelning.


Gävle Företagarföreningar vill få fler företagare att engagera sig i företagarföreningar och i vårt gemensamma arbete!

Nästa frukostmöte

24 augusti kl 07:30 på DoSpace, Gävle

Läs mer och anmäl dig nedan! Välkommen!

Välkommen tillbaka till en spännande höst!

Gävle Företagarföreningar

den sammanhållande länken - vi driver frågor för medlemmarnas bästa