SAMARBETSPARTNERS

Gävle Företagarföreningar gör tillsammans våra frukostmöten och event i nära samarbeten med våra partners. Här har även deras medlemmar möjlighet att erhålla inbjudningar, träffa andra föreningsmedlemmar och knyta band med fler nätverk.


Allt för att möjliggöra för fler företagare att träffas och knyta affärsrelationer och vår affärsnytta växer!


Gävle Företagarföreningar verkar alla inom samma region och att synliggöra sig i fler sammanhang ger möjlighet att öka din affär.


Syns man, säljer man!