Gävle Köpmän

Ordförande Josefin Nordvall

tel 070-823 68 20

e-post gavlekopman@gmail.com

hemsida gavleborgskopmannaforbund.se