STADGAR

Hej och välkommen till vår sida där du kan ta del av föreningens stadgar.

Förutom vårt samhälles lagar och förordningarregleras varje förenings verksamhetav sina stadgar. Lagen har alltid företräde. Framförallt är det styrelsensbefogenheter och ansvar som regleras i förhållande till föreningens medlemmar och vårt gemensamma ansvar och skyldigheter. 

Vill du ta del klicka på länken nedan så får du tillgång till en PDF.