Gävle kommun

Näringslivsdirektör Mattias Durnik

tel företagsservice 026-17 80 00 (tonval 5) 

Info om Företagsservice

hemsida gavle.se

Kontaktpersoner
Näringslivsavdelningen
Sofia Eklund

Sofia.eklund@gavle.se

 

Peter Westby

Peter.westby@gavle.se

 

Annika Wiberg

Annika.wiberg@gavle.se

Företagarpanel

Genom företagarpanelen kan du som företagare och näringslivsrepresentant i Gävle kommun påverka kommunens arbete för ett förbättrat företagsklimat.

    Vi vill veta vad du som företagare eller näringslivsrepresentant tycker i olika frågor som rör näringslivet och att driva företag i Gävle. Genom företagarpanelen kompletterar vi våra andra sätt att lyssna in er i näringslivet, vilka till exempel är företagsbesök, personliga möten, näringslivsaktiviteter och hos Företagsservice.

    Du som anmäler dig till Företagarpanelen kommer att få svara på enkäter som handlar om allt från hur du ser på en specifik eller aktuell fråga, konkreta förslag på förändringar eller vilka frågor du tycker Gävle kommun borde driva. Dina svar kommer att användas i arbetet med att förbättra företagsklimatet i Gävle.


Anmäl dig till Företagarpanelen!

Du anmäler dig till Företagarpanelen här.


Frågor skickas med jämna mellanrum till dig via e-post. Du deltar när du vill och kan närsomhelst gå ur panelen genom att skicka e-post till naringsliv@gavle.se.

De svar du skickar in till kommunen blir allmänna handlingar.