Företagarna Gävle

Ordförande Birgit Elonen

tel 070-744 66 02

e-post gavle@foretagarna.se

hemsida www.foretagarna.se

Tillsammans med Företagarna i Gävle har Gävle Företagarföreningar ett partnerskap där vi tillsammans stöttar alla våra medlemmar.