Medlem i någon av Gävles företagarföreningar
Medlem i Företagarna
Politiker/Tjänsteperson
Ännu ej medlem
 
 
 
 
Ja